1.) Jadralna komisija pri LZS je sprejela sklep, da se razpiše v skladu s Splošnim športnim pravilnikom – točka 2.4.2, tekmovanja za naslednja državna prvenstva v letu 2019:

    – Državno prvenstvo Slovenije v jadralnem letenju za mladince (DPSJL-M)
    – Državno prvenstvo Slovenije v jadralnem letenju – klubski razred (DPSJL-KR)
    – Državno prvenstvo Slovenije v jadralnem letenju – 15m mesani razred (DPSJL-15)
    – Državno prvenstvo Slovenije v jadralnem letenju – odprti razred (DPSJL-OR)
    – Državno prvenstvo Slovenije v jadralnem letenju – preleti (DPSJL-P)

2.) ROK ZA ODDAJO KANDIDATUR JE 17.11.2018.

3.) Kandidatura mora vsebovati najmanj:
    – Naziv organizatorja
    – Kraj in datum tekmovanja
    – Rok za prijavo tekmovalcev
    – Maksimalno število tekmovalcev
    – Višina tekmovalne takse in kaj vsebuje
    – Cena aerovleka
    – Predviden tekmovalni prostor

4.) Dodatne informacije so možne pri predsedniku Jadralne komisije na e-mail: jadralnakomisija@gmail.com

5.) Prijave lahko pošljete po pošti na LZS (Tržaška 2, Ljubljana) ali na elektronski naslov jadralne komisije (jadralnakomisija@gmail.com).  V primeru pošiljanja po klasični pošti vas prosimo, da vsaj informacijo o tem pošljete na elektronski naslov.