Aeroklub Celje organizira seminar za učitelje jadralnega letenja FI(S), dne 9. 3. in 10. 3. 2019. Seminar bo v soboto potekal v hotelu Celeia Celje, v nedeljo pa v prostorih Aerokluba Celje in je brezplačen.
 
Obvezne predhodne prijave na e-poštni naslov aeroklub_celje@siol.net

Program seminarja