AEROKLUB CELJE

NEKAJ O LETALIŠČU

Letališče Celje se nahaja v Savinjski kotlini zraven naselja Levec, severno od reke Savinje in nekaj kilometrov zahodno od mesta Celje. Lokacija letališča daje možnost za dolge prelete na zahod ali v ravnino na vzhod, saj leži na prehodu med panonskim in alpskim svetom.

Sezona se po navadi začne v začetku marca in vrhunec le te je od sredine aprila pa do začetka julija, ko se dolžina dneva daljša in s tem tudi termična aktivnost ozračja. Termični dan se prične okoli 10.00 ure, ko se pobočja Posavskega hribovja dovolj segrejejo in se pojavijo prva dviganja. Priključke k dviganjem je možno dobiti že 400 m nad terenom. Jakost dviganj je v povprečju med 1,5 m/s in 2,5 m/s z bazami do 2500 m QNH. Teren južno od Celjske kotline zelo hitro preide iz ravnine v hribovje, po obronkih katerega po navadi začnemo prelet v Alpe. Kotlina je odlična tudi v primeru, če se nam ne izide dolet, saj ima kotlina veliko njiv in terenov za izven-letališke pristanke. Na grebenih, severno od letališča je možno tudi pobočno jadranje na jugozahodnem in severnem vetru, prav na slednjem so bili preleteni najdaljši preleti, preko 1000 km.

Klub šteje okoli 150 članov in ima na razpolago 10 jadralnih letal, od tega 2 za šolanje, druga jadralna letala pa se uporabljajo tudi za tekmovanja. Šolanje poteka na jadralnih letalih Blanik L13 in L23. Prvo plastično jadralno letalo s katerim se sreča pilot je Club Libelle H205, potem pa sta tu še DG 100 in DG 300. Najboljši jadralni letali  v klubu sta Duo Discus in Discus 2c. Floto motornih letal predstavljajo Piper Pawnee in Super Cub, ki se v večini uporabljata za vleko jadralnih letal, ostala 3 letala pa so Cessna 172, Utva 75 in Piper Tomahawk.