LETALSKI CENTER MARIBOR

ZGODOVINA

Letalski center Maribor je najstarejši aeroklub na Balkanu. Njegove korenine segajo v davno leto 1889, ko je bil izveden prvi polet z balonom nad Maribor. Da je zanimanje za letalstvo v Mariboru rastlo, pove podatek, da se je na letalskem mitingu leta 1912 zbrala 20.000 glava množica.
Leta 1889 se je v Mariboru ustavil češki artist, ki je imel s seboj velik balon imenovan Montgollfir. Topel zrak je balon dvignil do višine 50m. Pod njim pa je artist izvajal svoje veščine.

Leta 1903 so trije mladi bratje, ki so študirali v Gradcu, zgradili že posebno letalo in ga v Mariboru razstavili. Na žalost, se je pri poizkusnem letu razbilo. Nekaj let je zanimanje za letalstvo v Mariboru zaostalo.
9. avgusta 1909 je bil ves Maribor na nogah. V bližini Ruš sta pristala s svojim balonom Nadvodja Peter in Jožef Ferdinand. Iz Maribora in okolice je bilo takrat pravo romanje v Ruše. Leta 1910 je mlad športnik češkega rodu Rziha, zgradil brez motorno letalo dvokrilec. 22. marca je pripeljal svoje letalo na hrib pri Kamnici. Letalo, ki je bilo na posebnem vozičku, se je začelo kotaliti v dolino. Začudeni gledalci, so naenkrat videli, kako se je letalo dvignilo in poletelo v dolino, kjer je varno pristalo.  2. aprila 1911 je Rziha razstavil dve novo zgrajeni motorni letali v Unionski dvorani. Zanimanje je bilo zelo veliko. Z večjim letalom so napravili poizkusni let na Teznu. Poizkus, zaradi neizkušenosti pilota ni uspel.

Leta 1912 beležimo več različnih poizkusov letenja z različnimi letalskimi pripravami. Nad Maribor se je dvignil balon Margarete. Z njim se je lahko peljal vsak, ki je plačal 180 kron. Odslej so bili baloni skoraj stalno prisotni v Mariboru. 27. oktobra 1913 je bil v Mariboru velik letalski miting z več kot 16.000 obiskovalci. Takrat je bil izveden prvi padalski skok.
Eskadrilja generala Majstra se je formirala po razpadu Avstrije. V Mariboru je bila leta 1918 avstrijska letalska stotnija. Ob odhodu iz Maribora so odpeljali in uničili letalski material.

4. novembra 1918 je letalski poročnik Emil Grizolt zasedel Tezensko vojaško vežbališče, kjer je ostalo pet hangarjem. Pričel je zbirati letalske potrebščine ter jih pošiljali v Ljubljano. K sreči je Ljubljana spoznala, da bi letalska enota lahko odločilno vplivala na boje za Koroško in Prekmurje. Sestavili so štiri dvosede Veliki Brandenburg in štiri dvosede Uci. Ta eskadrilja je opravila vrsto važnih vojaških operacij. 6. Oktobra 1919 je bila enota razpuščena, letala in hangarji pa preseljeni v Zagreb.

Tretje obdobje mariborskega letalstva se je pričelo sorazmerno pozno, šele 20. Decembra 1927. Tega datuma se je dr. Josipu Tominšku posrečilo ustanoviti Aeroklub “Naša krila”. To je bil začetek današnjega Letalskega centra v Mariboru. Ob ustanovitvi Aerokluba leta 1927, so imeli željo, da bi Maribor imel letalsko progo Avstrija-Slovenija-Italija in Maribor-Zagreb-Beograd.

Prva letalska pošta je bila opravljena z jadralnim letalom, ki ga je vleklo motorno letalo iz Gradca v Maribor. Pošta je bila opremljena s posebnim žigom. V letih pred drugo svetovno vojno je bilo v Mariboru zgrajenih 14 jadralnih letal. Leta 1937 je Maribor dobil svoje letališče. Vojaško vežbališče na Teznu so odstopili Aeroklubu za potrebne civilnega letalstva. Letališče so uvrstili med pomožna letališča v Jugoslaviji in ga tudi registrirali kot mednarodno letališče. Letalska dejavnost med drugo svetovno vojno je bila podrejena vojnim potrebam. Nemci so zbirali kader za svoje vojaške potrebe.

Leta 1945 je nemški okupator zapustil Maribor je v hangar na Teznu ostal prazen. Letalci Maribora pa so bili ponovno na začetku. Njihova zagnanost je pripomogla k temu, da so premagali vse ovire. Zvedeli so, da so v Vildonu (Avstrija) v neki lopi shranjena jadralna letala, ki pa jih stražijo Rusi. Prelisičili so Ruse in odpeljali lepo število jadralnih letal, ki pa so bila delno poškodovana. Letala so popravili in v letu 1946 so z njimi poleteli. Imeli so motorno letalo Frzir, kmalu pa še Rusko letalo PO-2. Letališče na Teznu je postalo neprimerno, zato se je Aeroklub leta 1952 preselil na novo lokacijo, kjer tudi danes stoji Letalski center Maribor. Leta 1976 je bilo zgrajeno letališče za mednarodni promet Aerodrom Maribor.