Tukaj najdete vse pomebnejše informacije in dokumente, ki se tičejo jadralnih pilotov, inštruktorjev, lastnikov letal, oziroma vseh tistih, ki so aktivno vključeni v jadriličarstvo v Sloveniji.

Jadralno letenje, kot tudi vsako ostalo letenje v Republiki Sloveniji, poteka pod pravili Agencije za civilno letalstvo (CAA). Agencija se osredotoča na varnost civilnega letalstva, ob tem pa zagotavlja pogoje za stalen razvoj letalstva ob opoštevanju vseh zahtev letalske varnosti.

Kontrola zračnega prometa Slovenije (Slovenia Control) poleg stalne kontrole zračnega prostora izdaja tudi zbornik letalskih informacij za slovenski zračni prostor in objavlja NOTAM sporočila.