Zgodovina

Začetni poizkusi gradnje jadralnih letal na slovenskem ozemlju segajo daleč nazaj, v drugo polovico 19. stoletja in se nadaljujejo v začetku 20. stoletja. To so bili poizkusi posameznikov, ki so želeli s svojim znanjem in inovativnostjo postati eni izmed svetovnih pionirjev letalstva.

Leta 1909, samo 6 let za prvim poletom z letalom na motorni pogon, sta se med pionirje letalstva zapisala tudi slovenska brata Rusjan. Edvard Rusjan je tako bil prvi, ki je letel na ozemlju današnje Slovenije, žal pa je zaradi neuspelega poskusa pristanka v Beogradu, postal tudi ena od prvih žrtev letalstva v svetovnem merilu. V obdobju, ki ga je zaznamovala 1. svetovna vojna, je bilo med letalci tudi precej Slovencev.

Resneje se je jadralno letalstvo začelo razvijati po letu 1928, ko je bila v okviru Aerokluba v Ljubljani ustanovljena jadralna sekcija. Odločili so se za lastno gradnjo jadralnih letal. Kot primerno lokacijo za letenje z letali tistega časa so izbrali planoto Blokah, kjer je kasneje nastal Jadralski center. Tam se je izšolalo in dosegalo prve letalske uspehe mnogo pilotov iz cele Slovenije. Istočasno pa so nastajali tudi letalski klubi na primernih področjih po celi Sloveniji. Tako je potrebno omeniti Maribor, Celje pa tudi Gorenjsko, kjer so leteli s pobočja na Svetem Petru pri Begunjah.